Kde ste nás mohli vidieť v roku 2022

Tento rok bol na vystúpenia o kúsok bohatší a veríme, že budúci bude ešte lepší.

V roku 2022 sme vystupovali:

1. 5. 2022 – prezentácia pred DK Zrkadlový háj,
25. 6. 2022 – Dostihová dráha, Petržalka 
6. 8. 2022 – Dni remesiel v Banskej Štiavnici
27. 8. 2022 – oslava SNP „Nezabúdajme“, Petržalka

Aktuality
Všetky aktuality