Novoročný koncert súborov KZP

V piatok 13.1. o 19:00 v DK Zrkadlový háj si trsneme s deťmi z DFS Hájenka a Lúčka. Lístky sú v predaji v pokladni DK Zrkadlový háj (4 €).
Aktuality
Všetky aktuality