30. výročie súboru

3. a 4. 3. 2017 foklórny súbor Poleno oslávi 30. výročie dvomi slávnostnými predstaveniami s názvom POLENO VEČNE ŽIVÉ v Dome kultúry Zrkadlový háj.

Galaprogram v sobotu 4. 3. 2017 o 18:00 bude určený najmä bývalým členom súboru Poleno, rodinným príslušníkom a spolupracovníkom. Rezervácia lístkov v hodnote 15 € (vrátane občerstvenia) je možná na fs.poleno@gmail.com.

Piatok 3. 3. 2017 o 19:00 venujeme širšej verejnosti, priateľom a známym. Lístok v hodnote 10 € je možné rezervovať na fs.poleno@gmail.com alebo zakúpiť priamo v pokladnici DK Zrkadlový háj.

Rezervované lístky, za ktoré bude zaplatené na bankový účet SK54 0200 0000 0014 2550 2051 majú prednosť. :-)

Aktuality
Všetky aktuality